Terapeuta Zajęciowy

Menu Reklama

Terapeuta Zajęciowy

Terapeuta Zajęciowy


Dziś przedstawiamy Wam kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Czego Cię nauczymy?
- nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym;
- rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego;
- planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
- organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
- dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
A co dalej?
Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.


Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu przy ul. Św. Rocha 3a, Białystok

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym!
Nauka BEZPŁATNA 85 744 51 21
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');