Terapeuta Zajęciowy!

Menu Reklama

Terapeuta Zajęciowy!

Terapeuta Zajęciowy!


Dziś przedstawiamy Wam kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY !

Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, poradniach rehabilitacyjnych, w środowiskowych domach pomocy, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, oraz przedszkolach integracyjnych.


Zainteresowanych zapraszamy do Sekretariatu przy ul. Św. Rocha 3a, Białystok

Kwalifikacje potwierdzone egzaminem państwowym!

https://www.cosinus.pl/zapisy-on-line


Nauka BEZPŁATNA!!!
85 744 51 21
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');