Wypełnianie wniosków o dotacje,refundacje z URZĘDU PRACY

Menu Reklama

Wypełnianie wniosków o dotacje,refundacje z URZĘDU PRACY

Wypełnianie wniosków o dotacje,refundacje z URZĘDU PRACY


Witam serdecznie. Zajmujemy się pozyskiwaniem dotacji z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W tym celu opracowujemy komplet niezbędnych dokumentów- wniosek,analizę finansową przyszłej firmy, biznes plan, pełna charakterystyka wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej.

Zawiera ona komplet informacji związanych z opisem predyspozycji przyszłego przedsiębiorcy-opis mocnych stron, znajomość produktu i usług, szanse i sposoby wejścia na rynek.

Promocja i reklama nowo powstałej firmy.

Komplet dokumentów wraz z załącznikami jest opracowany i przygotowany do złożenia w Urzędzie Pracy.

W celu podwyższenia punktacji komisji sugeruję dodatkowe umowy , listy intencyjne , które mają korzystny wpływ na ocenę końcową dokumentów.

Dodatkowo opracowuję wnioski dla pracodawców na refundację kosztów związanych z doposażeniem stanowiska pracy, zorganizowanie prac interwencyjnych lub stażu dla osoby bezrobotnej.

Telefon: 663359250Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');