Dokumentacja cen transferowych / Analiza danych porównawczych

Menu Reklama

Dokumentacja cen transferowych / Analiza danych porównawczych

Dokumentacja cen transferowych / Analiza danych porównawczych


Opracowujemy dokumentację cen transferowych dla celów podatkowych wraz z analizą danych porównawczych.

Dokumentacja cen transferowych obejmuje:
a) opis transakcji lub innych zdarzeń:
? rodzaj i przedmiot
? dane finansowe
? dane identyfikujące podmioty powiązane
? opis przebiegu transakcji/innych zdarzeń
? wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru
b) opis danych finansowych firmy (podatnika)
c) informacje o podatniku:
? opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej
? opis przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności
? opis realizowanej strategii gospodarczej
? opis otoczenia konkurencyjnego
d) dokumenty (umowy, porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń itp.)

Ponadto w przypadku podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym osiągnęli przychody bądź koszty w wysokości co najmniej 10 mln EUR dokumentacja cen transferowych zawiera również analizę danych porównawczych.
Więcej informacji na stronie: http://www.strattek.pl/oferta-dla-msp/dokumentacja-cen-transferowych/Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');