Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Menu Reklama

Syndyk sprzeda udział w nieruchomości

Syndyk Wiesławy Adamczyk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ogłasza sprzedaż z wolnej ręki :

1. udział 42/250 w lesie o powierzchni 1,25 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00010089/4, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 12 096 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 6 048 zł.

2. udział 70/564 w lesie o powierzchni 2,82 ha dla którego prowadzona jest Księga wieczysta o nr LU1O/00036781/3, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Katarzynę Próchnicką wartość rynkowa całej nieruchomości wynosi 20 160 zł. , a co za tym idzie udział upadłej wynosi 10 080 zł.

Za cenę nie niższa niż wartości oszacowania udziału Upadłej.

Oferty proszę składać w zapieczętowanej , nieprzezroczystej kopercie, z adnotacją „Oferta za zakup nieruchomości nr ….” pod adresem :

Biuro Syndyka, ul. Nałęczowska 76,

20-831 Lublin, w terminie 15 maja  2023 r.

do godz. 13.30 ( liczy się data wpływu do biura syndyka) .

Szczegóły oferty pod numerem telefonu 798 791 056.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');