DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI EKOLOGICZNE DOKUMENTY ŚRODOWISKOWE Białystok

Menu Reklama

DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI EKOLOGICZNE DOKUMENTY ŚRODOWISKOWE Białystok

DORADZTWO EKOLOGICZNE USŁUGI EKOLOGICZNE DOKUMENTY ŚRODOWISKOWE Białystok


Usługi świadczone przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. pozwalają firmom realizować  obowiązki z zakresu ochrony środowiska. Korzystając z usług naszej firmy nasi Klienci  mogą liczyć na profesjonalizm i wiedzę naszych ekspertów w zakresie:
• Opracowanie dokumentów środowiskowych
- operaty wodno prawne: pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
- zanieczyszczenie powietrza:  pomiary zanieczyszczeń powietrza, hałasu, pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do atmosfery, raporty do bazy KOBIZE, sprawozdawczość PRTR
• Kompleksowa obsługa ekologiczna firm
- dokumentacja ogólno środowiskowa firm : wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji IPPC, sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska, raport (ocena) oddziaływania inwestycji na środowisko, obliczanie opłat produktowych, za korzystanie ze środowiska, sporządzanie rocznych sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3
- monitorowanie przepisów dot. ochrony środowiska
- reprezentowanie firmy w trakcie kontroli WIOŚ
- obsługa firm w zakresie gospodarowania odpadami
- prowadzenie obowiązków środowiskowych firmy, terminowe tworzenie dokumentacji i sprawozdań
• Obsługa inwestycji w odnawialne źródła energii oraz działania z zakresu efektywności energetycznej
• Pozyskiwanie funduszy na projekty ekologiczne oraz inwestycje ekologiczne.
Oferta  kompleksowej obsługi  ekologicznej  firm oraz  informacje na temat możliwości i zakresu współpracy  z firmą EkoExpert znajdują się  na stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl. Szczegółowych informacji udzielają także nasi eksperci pod numerem  857444460  oraz na ekoexpert@ekoexpert.com.pl
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');