OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH NA ZLECENIE USŁUGI BIAŁYSTOK

Menu Reklama

OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH NA ZLECENIE USŁUGI BIAŁYSTOK

OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH NA ZLECENIE USŁUGI BIAŁYSTOK


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. przygotowała ofertę dla firm, których działalność wymaga składania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. EkoExpert przygotowuje na zlecenie firm sprawozdania środowiskowe, które należy złożyć zgodnie z obowiązującymi terminami tj.:
  termin do 29 lutego - raportowanie do bazy KOBiZE (zakres sprawozdania obejmuje m.in.  emisję gazów cieplarnianych i innych substancji)
termin do 15 marca - sprawozdanie w zakresie gospodarowania odpadami ( zakres sprawozdania obejmuje m.in.: wytwarzanie , zbieranie, przetwarzanie odpadów)
termin do 31 marca - sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska (zakres sprawozdania obejmuje: opłaty środowiskowe za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wód, za odprowadzanie ścieków, za składowanie odpadów).
Służymy pomocą doradczą, przygotowaniem sprawozdań i wyliczeniem opłat środowiskowych,
Usługi świadczone w ramach oferty obejmują pomoc doradczą, wsparcie dla firm w zakresie sprawozdawczości, wyliczenie opłat środowiskowych, stworzenie aktywnych druków i formularzy, które pozwolą na prawidłowe i terminowe złożenie sprawozdań. Więcej informacji o ofercie znajduje się na stronie www.ekoexpert.com.pl . Wyczerpujących informacji udzielą Państwu także nasi eksperci pod numerem 857444460.


Zdjęcia


OPRACOWANIE SPRAWOZDAŃ ŚRODOWISKOWYCH NA ZLECENIE USŁUGI BIAŁYSTOK


Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');