KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE AUDYTY EKSPERTYZY ANALIZY OPERATY EKOEXPERT

Menu Reklama

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE AUDYTY EKSPERTYZY ANALIZY OPERATY EKOEXPERT

KOMPLEKSOWE USŁUGI EKOLOGICZNE AUDYTY EKSPERTYZY ANALIZY OPERATY EKOEXPERT


Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewnia profesjonalne doradztwo środowiskowe firmom, które są zobowiązane przepisami do wypełniania szeregu obowiązków środowiskowych w związku z prowadzoną działalnością, w tym: obowiązków rejestracyjnych, obowiązków ewidencyjnych, obowiązków rozliczeniowych i obowiązków sprawozdawczych. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert zapewniają elastyczne warunki współpracy ekologicznej w ramach której podejmują się: prowadzenia dokumentacji środowiskowej w firmie, uzupełnienia dokumentacji na podstawie zaleceń po kontroli środowiskowej, sporządzania wniosków o wydanie stosownych pozwoleń środowiskowych, zezwoleń środowiskowych m.in. w zakresie wytwarzania, składowania i utylizacji odpadów. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert podejmują się kompleksowej obsługi ekologicznej firmy lub jedynie zadań zleconych w wybranym obszarze działalności jak rozliczenie opłat środowiskowych, wystąpienie o wydanie pozwolenia, reprezentowanie firmy w trakcie kontroli środowiskowej, opracowanie dokumentacji środowiskowej lub wyliczenie wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Współpraca ekologiczna z profesjonalistami z EkoExpert wpływa na poprawę funkcjonowania firmy, dostosowanie działalności firmy do wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska, uzyskanie niezbędnych pozwoleń środowiskowych oraz ogranicza ryzyko kar administracyjnych, finansowych za niedopełnienie obowiązków w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie.
Firma EkoExpert od wielu lat zapewnia klientom najwyższej jakości usługi środowiskowe, w tym opracowanie dokumentacji środowiskowej zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami, co umożliwia swobodne prowadzenie działalności, ogranicza koszty prowadzenia działalności, poprawia konkurencyjność firm w przetargach i postępowaniach, w których oceniane jest kryterium oddziaływania na środowisko.  Profesjonalne usługi doradztwa ekologicznego świadczone przez ekspertów środowiskowych z EkoExpert obejmują wszelkie obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa mające znaczący wpływ na środowisko, a elastyczne formy współpracy umożliwiają dostosowanie oferty usług środowiskowych do zmieniających się potrzeb środowiskowych firmy. Z ofertą usług środowiskowych świadczonych przez firmę EkoExpert można zapoznać się na firmowej stronie internetowej na www.ekoexpert.com.pl lub wypełniając formularz bezpłatnej ankiety na stronie, co pozwoli na przesłanie w odpowiedzi dopasowanej oferty usług związanych z ochroną środowiska w firmie.
Ogłoszenia

Zobacz także


$('head').append('');